Софийският градски съд намали поисканите от прокуратурата парични гаранции от по 1 милион лева на двама от обвинените по случая „Нексо“ 10 пъти. Те вече са 150 хиляди лева за Траян Николов и 100 хиляди лева  за Калин Методиев.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът прие, че има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари.

От прокуратурата не уточниха има ли извършени финансово счетоводни експертизи и ревизии, които да докажат тези престъпления.

В мотивите си обаче, съдът казва, че няма доказателства, обвинените от „Нексо“ да са целели извършване на финансови сделки, без съответно разрешение. Няма и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

Вчера в комисията „Нексо“ в парламента шефът на ДАНС каза, че те са започнали да проверяват компанията точно по сигнал на българска финансова институция. С решението на съда реално отпадат дейностите, които са в същността на платформата и остават само данъчни престъпления.

На двамата обвинени са дадени още пет работни дни за внасяне на гаранциите - до следващия понеделник.