С европейски средства ще се назначават социални работници на по-висока заплата. Възнагражденията сега са около минималното за страната, въпреки тежкия труд.

Мярката обаче, освен да привлече нови хора в системата, може да предизвика конфликти със старите заради драстичната разлика в заплащането, която ще се получи.

В един от центровете за настаняване от семеен тип, където полагат 24-часови грижи за деца и младежи с увреждания има един социален работник с висше образование, със заплата около минималната за страната. По европрограмата, която ще стартира догодина, се предвижда да се дава два пъти по-високо възнаграждение за хората, които ще поискат да вършат тази работа.

Боряна Костадинова е социалният работник в центъра, с висше образование – психология.

Част от задълженията й включват да придружава децата и младежите с увреждания при лекар и да контактува с училищата и дневните центрове, които те посещават.

"Заплатата ми е чисто около 600 лева, което както може да си представите са недостатъчни пари за нормален живот", каза Боряна Костадинова.

Центровете са делегирани от държавата дейност. Работодател е общината, на която се превеждат парите за тях.

"На нас ни е много трудно да мотивираме хора да дойдат да работят при нас. Готвят, сменят памперси, къпят ги, всичките тези неща се правят понякога от един човек, защото не можем да покрием графика да са двама", обясни Цветан Предов, ръководител на социални услуги.

Държавата планира от догодина с европейски пари да субсидира заплати на новоназначени социални работници в услугите.

Свободните места ще се заявят в бюрата по труда. Заплатата ще е около 1200 лева.

„Разчитаме на един специфичен буфер. Възможност социалната услуга да заяви наставници, те да могат да подкрепят новонаетия служител, ще получават възнаграждение в размер на половин минимална заплата, така ще се увеличат заплатите на старите служители", каза Наталия Ефремова от МТСП.

Програмата ще субсидира заплатите на новоназначените за година и половина, а за наставниците им – 6 месеца.

По програмата ще се назначават не само млади хора, които току-що са завършили специалността в университетите, но и всеки, който иска да е социален работник, като ще се осигурява необходимото обучение.