Близо 4 милиона лева отпусна правителството за финансиране на духовните училища в България през 2021 г.

„Те са изключително важни за етническата толерантност, впоследствие и за мирното съвместно съществуване, за познаването на религиите, за това, че те проповядват мир, а не проповядват война“, заяви премиерът Бойко Борисов.

„Тези средства са в значително увеличен размер спрямо предходни години. Това се случва в резултат от гласуваните промени в Закона за вероизповеданията, от две съществени промени в него. Първата е, че духовните училища се финансират от държавния бюджет. Втората е, че възнагражденията на свещенослужещите бяха приравнени с тези на учителите и средствата са изчислени при завишени възнаграждения на преподаващите в тях“, отбеляза образователният министър Красимир Вълчев.

Той посочи, че духовните училища са важни не само за двете основни вероизповедания, а и за системата на училищното образование.

Сумата ще бъде разпределена между петте духовни училища в страната.