Столичната Регионална здравна инспекция набира доброволци в помощ на процеса по прилагане на противоепидемичните мерки и контрол на територията на София-град.

Какво ще правят гражданите:

  • Ще попълват Карти за епидемиологично проучване на заразно болен - по образец на Министерството на здравеопазването;
  • Ще събират данни на заразени и контактни лица;
  • Ще въвеждат данни в Регистъра, който е част от Националната информационна система.

Доброволците ще извършват тези дейности безвъзмездно, като СРЗИ за целта ще им осигури електронен подпис.

Те подписват договор за доброволен труд и декларация за конфиденциалност.