Случаят със задържания при съвместна операция на ГДБОП, МВР и НАП служител на „Фискален контрол“ е тежък удар върху авторитета на НАП, който градим със съвместните усилия на близо осем хиляди добросъвестни професионалисти.

Това заяви изп. директор на на НАП Румен Спецов.

„Ще окажем пълно съдействие на правоохранителните органи за изясняване на случая и справедливо наказание на виновните“, добави той.

Спецов категорично заяви, че той и ръководният екип ще са безкомпромисни спрямо всеки случай на корупция и опит да се руши общественото доверие в агенцията.

„Недопустимо е служители на НАП да петнят труда на всички нас, които всеки ден доказваме лоялността и ангажираността си към организацията. Очаквам от всеки ръководител в агенцията да организира незабавно лична среща с екипа си, на която да бъдат обсъдени корупционните рискове и етичните стандарти, които очаквам занапред да се спазват безкомпромисно“, каза още Спецов.