Президентът Румен Радев проведе среща с министъра на отбраната Тодор Тагарев и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Били са обсъдени въпросите за предприемането на спешни мерки за кадровото обезпечаване на Българската армия и за неотклонни действия за ускоряване на нейната модернизация.

Преустановяването на отлива на военнослужещи – подготвени офицери, сержанти и войници, както и привличането на хора с качества във Въоръжените сили и тяхното задържане, изискват адекватни социални програми и условия за тяхната пълноценна подготовка, подчерта президентът.

Усложнената среда на сигурност изисква отговорно отношение и своевременни действия на всички нива на държавата за гарантиране на националната сигурност чрез развитие на адекватни отбранителни способности и оперативна съвместимост на Въоръжените сили, посочи още президентът Румен Радев.