Президентът Росен Плевнелиев отправи искане до Конституционния съд (КС) за тълкуване на чл. 99, ал.7 от Конституцията по въпроса дали в последните три месеца от своя мандат държавният глава, без да е разпуснал Народното събрание, насрочва нови парламентарни избори или само определя служебен премиер.

Във въпросната разпоредба Основният закон предвижда възможността, при която депутатите в действащо Народно събрание не могат да постигнат съгласие да формират правителство.

Тогава според текста на Конституцията президентът не може да разпусне народното събрание, тъй като самият той е в последните три месеца на мандата си, и трябва да назначи служебен кабинет.  

Съществуват различни мнения в общественото пространство и в правната литература по отношение на продължението на процедурата по смисъла на чл. 99, ал. 7 от Конституцията, посочват от президентството.

Първата теза е, че през последните три месеца от мандата си президентът не може да разпусне Народното събрание и не може да насрочи нови избори, а в неговата компетентност е само да назначи служебно правителство.

Втората теза е, че през последните три месеца от мандата си държавният глава не може да разпуска Народното събрание, но назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.