Родители се оплакаха от липса на осветление в близост до училище, а районният кмет се оправда с работното време на служителите си.

В края на юни родители пишат до кмета на „Лозенец“ за неработещо осветление в лесопарк "Дъбова гора", близо до Националната природо-математическа гимназия.

Училището подкрепя родителите.

„Осветлението в прилежащия район на училището е много добро. Единственият проблем с осветлението има в алеята, която отвежда към спирката на бул. "Никола Вапцаров“, заяви Ивайло Ушагелов, директор на Националната природо-математическа гимназия. 

В отговора си до родителите районният кмет посочва:

"Работното време на административния персонал е през светлата част на деня, когато уличните тела не са в работен режим, следователно е невъзможно да се прецени състоянието на уличното осветление и осветеността на улицата".

„Дълго се смях на това обяснение и се радвам повече хора да научат какви невероятни пречки има пред работата на общинските служители“, каза родителят Ана Клисарска.

Омбудсманът взе отношение.

"Смятам отговора за недопустим и уронващ престижа на общинската администрация, която има ясни отговорности по създаването и поддържането на благоприятна и безопасна градска среда", отбеляза омбудсманът Диана Ковачева.

Реагираха и от кметството.

„Искам да се извиня, това беше една доста неподходяща формулировка. Хората с право се чувстват обидени. Но така е структурирана Столична община в момента, че действително денонощните звена не са в района, те работят централизирано. Понякога има изключения от работното време, но това е общо взето“, отбеляза Константин Павлов, кмет на район "Лозенец".

Павлов обясни, че тъй като "Дъбова гора" е под защитата на закона като паметник на парковото изкуство, намесата в него е трудна, но алтернативи има.

За да се избегне преминаването на гористия участък, районният кмет предлага автобусната спирка да бъде преместена на мястото, където има и подлез.