Родители се оплакаха в Комисията за защита от дискриминация от принципа на уседналост за бъдещите първокласници.

Правилата, въведени от Министерството на образованието за прием в първи клас, важат за цялата страна. Напрежение обаче има в големите градове и най-вече в столицата.

В София се очаква за първи клас да кандидатстват над 12 хиляди деца. По информация на регионалното управление на образованието местата ще стигнат за всички.

Снимка: bTV

Принципът на уседналост предвижда преднина за децата, които живеят в района на училището поне 3 години. Следвани от тези, чийто адрес е променян през последните 3 години, през последната година и на последно място са тези, които живеят извън прилежащия район на училището.

Снимка: iStock

Огнян Соколов е многодетен баща – Биляна учи в първи клас, Божидар е бъдещ първокласник, а най-малкият член на семейството е на 2 години. Семейството се преместило в квартала наскоро и Божидар е разпределен в училище, различно от това на сестра си.

Под въпрос е и къде ще бъде прието най-малкото дете, когато порасне.

Според Огнян Соколов наредбата дискриминира най-уязвимите групи в обществото – хората, които нямат собствено жилище, или самотни майки. Заложените срокове според него не са обосновани.

Тези мотиви го отведоха днес на заседание на Комисията за защита от дискриминация. Представителят на министерството не се яви на заседанието. За bTV от ведомството съобщиха, че са изпратили становището си и то е, че критерият уседналост не е дискриминационен.

Решението на комисията ще стане ясно през май. 

Недоволната страна може да оспорва решението пред Административен съд София град.

През това време кампанията за кандидатстване започва по сегашния ред.