Притеснителни данни за българските деца накараха управляващите да създадат нова стратегия за тяхната безопасност. Документът очертава политиките на държавата до 2030 г., но разгневи родители.

Почти половината деца у нас живеят в риск от бедност или социално изключване. Близо 10% са родени от майки под 20-годишна възраст.

Снимка: btvnovinite.bg

Детската смъртност у нас, макар да намалява, остава по-висока от средната за Евросъюза.

Снимка: btvnovinite.bg


Над 4 000 деца за 2017 г. са пострадали от различни престъпления.30%  от тийнейджърите са употребили  наркотик.

Недоволството е заради няколко текста - въвеждане на забрана за телесно наказание над децата и ефективна система за наблюдение и изпълнение на забраната.

Протестиращите са и срещу текстовете за работеща система за превенция на домашното насилие и за детско правосъдие.

Протести имаше в София и Варна.

Снимка: btvnovinite.bg

„Тук нещата са толкова размити и недефинирани, че могат да бъдат много голяма злоупотреба и много поводи децата да бъдат отнемани от родителите си”, смята Поли Тодорова.

Снимка: btvnovinite.bg

Проектът на стратегия е обсъждан с неправителствения сектор и с академичната общност.

„Това изречение се изважда извън контекста. В случая става дума за допринасяне за създаване на среда, която да позволи децата да се ползват от правосъдната система по щадящ за тях начин”, коментира Светла Петрова, Държавна агенция за закрила на детето.

Снимка: btvnovinite.bg


От Националната мрежа за децата казват, че се дава ясна визия как държавата ще подкрепя семействата, дават се и решения на наболели проблеми.

„За нас е изключително учудващо защо има протести срещу това държавата да поеме ангажимент да се грижи за семействата и да ги подкрепя”, каза Мария Брестничка, Национална мрежа за децата.

Заради напрежението, се подновява общественото обсъждане на проекта до края на месец май.