Родители дадоха класирането за 1 клас на прокурор. Те се съмняват, че други са злоупотребили, подавайки фалшиви документи затова, че работят в непосредствена близост до училището, а това дава допълнителни точки при класирането.

Съмнение буди и факта, че някои родители са сменили адресната си регистрация в последния момент. "Настояваме това класиране да се преразгледа, като контролният орган направи разследване", заяви Васил Василев.

В едно училище кандидатите за първи клас са около 400. 160 от родителите са с адрес в района, а места има за около 100. "Няма как да ги проверим, не е нормално ние да ги проверяваме", категоричен е диеректорът на 51 СУ Асен Александров.

Бележката, с която се доказва местоработата, се издава от работодателя. Има изходящ номер, мокър печат с подпис и уникалният номер на фирмата. „Ако директорът установи, че има съмнения за един или друг документ, той е длъжен да даде съответния документ в МВР  или прокуратурата", уточни Тодор Чобанов, зам.– кмет на Столичната община.

Засега не е ясно дали ще се стигне до ново класиране, заради сигнала на родителите до прокуратурата.

Междувременно министерство на образованието обмисля да промени правилата за в бъдеще.