Рискът от пожари ще бъде много висок и днес в по-голяма част от страната, сочи прогнозата на НИМХ-БАН.

Червен индекс за екстремна пожарна опасност е обявен за цяла Югоизточна и цяла Североизточна България.

Той е в сила и за отделни райони в родопската част на Смолянска, Пловдивска и Пазарджишка област и за най-южните части на Благоевградска област.

Оранжев индекс за пожароопасност е обявен за централна Северна България, и за Горнотракийската низина.