Няма замърсяване на почвата и въздуха след инцидента в „Арсенал“, при който загинаха трима души.

Това е установила проверката на РИОСВ-Стара Загора и експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

Извършени замервания на качеството на атмосферния въздух в три точки извън границите на площадката на "Арсенал" до най-близката жилищна зона на града. Не са установени видими замърсявания на почвите, съобщават от РИОСВ.

В близост до мястото на възникналия инцидент не се намират водни обекти, а измерванията на качеството на въздуха показват, че няма завишения на показателите.

От регионалната инспекция ще продължат наблюдението на района.