Стотици измрели риби в река Банска в Хасковско. Екоинспекцията предполага, че замърсител са ферми от селата.

„Всичко се прави в тая река. Изхвърля се, няма канализация… и това е от години. И това е резултатът – ето”, казва експертът от РИОСВ Хасково Стоян Литов.

Пораженията са върху популацията на кефал, шаран и мряна.

Това обаче не е първият път, в който рибата в тази река измира

Резултатите от пробите на водата ще станат ясни до седмица.