Пълните отличници на външното оценяване са повече, отколкото миналата година. Това стана ясно от анализа на МОН на резултатите по български език и литература и по математика.

Максималните 100 точки и по двата предмета тази година имат 18 ученици, което е с 16 повече, отколкото през 2023 г.

По български език и литература пълните отличници са 18 ученици, а по математика - 137.

Почти равен е броят на учениците, които са били с 0 точки по български език и литература и тази, и миналата  година. По математика тези с 0 точки са с 81 ученици по-малко.

Значително подобрение в резултатите на 7-класниците има по математика. Това е един от основните изводи от тазгодишното оценяване.

Успехът им в тази дисциплина се е увеличил със 7,61 точки в сравнение с предходната. А областите, в които това е най-отчетливо са Разград, Търговище, Плевен и Велико Търново.

От МОН отбелязаха, че тази тенденция се забелязва и при 4-класниците, които тази година на външното оценяване са показали по-високи резултати по математика в сравнение с предходната.

По български език и литература резултатите остават на същите нива от предходните две години.

Интересното е, че по този предмет учениците се справят успешно със задачите с четене и разбиране, но в същото време се затрудняват да откриват и поправят някои правописни грешки.

Снимка: bTV

По математика пък положителното е, че над 50% се справят с извличане на информация от диаграми и таблици.

„Аз мисля, че можем да отчетем една много успешна учебна година от гледна точка на резултатите, които постигат учениците и учителите. Работата започна още от миналия август - и на регионални управления по образованието, и на училища за това да се търсят начини за мотивиране на учители и ученици и повишаване на резултатите“, каза министърът на образованието и науката Галин Цоков.