Приоритет пред тока и пред работата на предприятията в Перник са питейните нужди на населението и заводите, които не се нуждаят от годна за консумация вода, трябва да имат свои водоизточници. Това коментира в Перник екоминистърът Емил Димитров – Ревизоро след инспекция в миньорския град.

Той разкритикува ситуацията, в която „единия ден да казваме „Къде ни е водата“, на другия – „Моля ви се искаме си парното“, а на третия – „Искаме си работата“. Димитров напомни, че за нуждите на „Стомана“ има изграден язовир – „Лобош“, а „Студена“ не е нито за промишлени, нито за стопански цели, т.е. за риболов.

Ревизоро даже коментира, че „ще помислим“ какво ще се прави с вецовете, които работят с питейна вода, ако започнат и други проблеми с нивата на язовирите.

Утре в Министерския съвет ще се обсъждат всички варианти за дългосрочно решаване на водния проблем на Перник, обяви кметът Станислав Владимиров. Разчетите са при сегашния воден режим водата да стигне до април.

По време на брифинга и той, и Емил Димитров категорично отказаха да влязат в конкретика по отношение на мерките и по отношение на предложения като това да се почисти утайката на „Студена“ сега – докато язовирът е практически празен. Единствено се разбра, че „има изпратени хора по планините наоколо“.

Снимка: bTV

Екоминистърът обяви, че проверките по линия на вноса на отпадъци в страната продължават, но отново има конфликт между екологичните и икономическите съображения и ще се търси вариант. „Нямаме нищо против да влизат (боклуците – б.р.), но нямаме гаранция, че е това, което е обявено“, обясни Емил Димитров. По думите му 14 години не е имало методика за вземане на проби и тя е била изготвена едва сега.

Затова и ще се търси цялостен нов регулационен механизъм, който ще бъде обявен от премиера. „Сериозно се замислям дали регионалните директори и териториалните структури да не се въздържат от издаването на нови разрешителни, докато не въведем новия механизъм“, отбеляза Ревизоро.