От 4 февруари в класните стаи се връщат учениците от VII, VIII и XII клас за две седмици. След това те се отново минават в дистанционна форма и на тяхно място за същия период идват V, X и XI клас, а накрая са VI, IX и отново XII клас.

Това е решил Отрасловият съвет в системата на средното образование, стана ясно от публикация във „Фейсбук“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и училищен директор в столицата Диян Стаматов.

Възможността това да се случи зависи от решение на министъра на здравеопазването.

Приоритетно ще бъдат възстановени дейностите в сферата на образованието и спорта, като решението за възстановяване на присъственото обучение трябва да бъде взето от здравните експерти „изключително внимателно и предпазливо“.