Експеримент на bTV показа колко сигурна е системата за достъп на външни лица в училищата. Репортерът Ирена Рашева и стажант-репортерът Румяна Генова откриха колко лесно можеш да стигнеш до малчуганите.

Екипът ни избира произволно училище в центъра на София. Оказва се, че могат да влезнат в 22-ро училище без никаква проверка, а охраната дори ги упътва към кабинета на IV A клас.

Там би трябвало да има час по български език, но преподавател няма.

По-късно екипът ни се връща с камера. Охраната казва, че веки, който влиза, има задължение „да му се обади”.

Според ръководството на училището нашият екип е първият, който не е бил проверен, а децата никога не оставали без учител.

Друго училище, в което проверяваме системата за сигурност, е 17-то, където преди седмица мъж беше задържан за блудство с деца.

Екипът ни минава дори през стаята на охранителите, след което се качва по етажите с кутия бонбони. Необезпокоявани от никого те успяват да почерпят децата, които с удоволствие приемат лакомствата.

Едва на излизане от сградата екипът ни е спрян. Охранителят се е върнал пост, открива пропуска си и се обажда на полицията, които съставят предупредителен протокол за екипа ни.

Въпреки всичко директорът на училището е доволен от системата за сигурност.