Обновяването на парковото пространство пред НДК започва с ремонта на фонтана и каскадите. Във връзка с ремонта от вчера се поставя строителна ограда на обекта, съобщи БТА.

Каскадите и фонтанът пред НДК са изградени през 1980-1981 г. Фонтанът е разположен в подлеза пред НДК, а четирите каскади - на ниво терен, оформени като композиция в оста на НДК и фонтана.

Проектът за реконструкция, който ще се реализира сега, е изготвен на базата на конструктивно обследване на фонтана и каскадите. От проектантите е поискано да предвидят в проекта ипредпазни парапети, каквито досега не е имало, с цел обезопасяване.

Околното парково пространство на НДК с площ 160.62 дка, е изградено в началото на 80-те години на 20 век, като през годините са извършвани само някои частични ремонтни дейности по отношение на отделни елементи и подобекти, припомнят от общината.

Дейностите по обновяването предвиждат да бъдат частично възстановени или подменени настилките от гранитни плочи, да бъдат подменени ивиците от бял врачански камък с лайсни от бял мрамор, както и да се възстановят и създадат нови участъци с настилки от червен паваж.

В проекта е планирано да се пренаредят всички настилки от червен паваж в детския сектор.

Ще бъдат засадени многогодишни и сезонни цветя, ще се подновят дървета и допълнят с нови, за да се изолира паркът от уличния трафик. Предвижда се изграждане на нови редици жив плет по границата на парка. Ще бъде изградена автоматизирана поливна система и ново парково осветление.