Българската народна банка увеличи двойно основния лихвен процент. От първи декември той вече ще е 1,3%. 

За сравнение - преди месец основният лихвен процент беше 0,59%. За последните три месеца това е третото му покачване.

Почти през цялата 2022 г. основният лихвен процент беше 0, но заради нарастващата инфлация и политиката на Европейската централна банка по увеличаване на лихвите, БНБ е принудена да прави същото. 

Покачването на този показател в един момент ще доведе и до по-високи лихви по кредитите, казват експертите.