Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата с искане да оспори издадените разрешения за строеж, тъй като в тях има тежки пороци, който могат да ги направят нищожни. Това стана ясно от думите на служебния вицепремиер по икономическата политика и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева, която се срещна с представители на сдружение „Да запазим Корал”.

Разрешенията за строеж са издадени и презаверявани без актовете, коитосе изискват по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Решенията за преценка на необходимостта от ОВОС са издавани в периода 2004-2006 г. и са изгубили своето правно действие, тъй като съгласно ЗООС срокът им е петгодишен.

Освен това, липсват и оценки за съвместимост по ЗБР. Липсата на тези документи е основание за спиране на строежите от ДНСК, респ. - кмета на общината.

Екатерина Захариева е била категорична, че няма да се допусне строителство върху дюни. "Докато законът е нарушен, ние ще действаме срещу нарушителите и ще спираме намеренията за застрояване", категорична е била Захариева, цитирана от пресцентъра си.

Тя е напомнила, че проблемът с плажа "Корал" датира от периода 2004-2006г., когато

принципал на плажа като изключителна държавна собственост, предиприемането на ЗУЧК, е бил областният управител на Бургас. В това си качество той е трябвало да обжалва одобрените

застроителни планове, с които е допуснато застрояването в съседните на плажа имоти.

Вицепремиерът е обяснила, че опазването на дюните и плажовете от застрояване може да стане единствено с приемането на кадастрални и специализирани карти, които в момента се
изготвят.

Към днешна дата няма актуализирани специализирани карти и регистри за 39 плажа с дюни по Черноморието. За тях ще се направи всичко възможно до месец това да се случи. Сред тях еи плажът „Корал”.

Според Захариева приемането на кадастралните карти ще реши проблемите като цяло, защото ще е ясно записано кое е дюни, което е защитена зона, кое е резерват.

Министър Захариева се е обявила и за разделяне на плажовете по категории, за да са информирани туристите, кой плаж какви условия предлага. Според нея добра мярка би било и обособяванетона "зелени плажове", какъвто може да е "Корал". При отдаването на концесия за такива плажове могат да залегнат изисквания за ограничаване на броя на преместваемите обекти, шезлонгите и чадърите, за да се осигури повече свободна площ.

Захариева се е ангажирала и с проверка за това как общините изразходват постъпващите при тях приходи от концесионната и наемната цена върху плажовете в размер петдесет на сто. По закон

тези суми могат да се изразходва само за подобряване състоянието на морските плажове, например благоустрояване на прилежащите територии, осигуряване на транспортни връзки с местни пътища.