Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е в пълен състав, съобщиха от Агенцията. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков за председател на Управителния съвет на АПИ е назначен инж. Ясен Йорданов.

Членове на УС на АПИ са инж. Десислава Паунова и инж. Калоян Киров.

„С новите членове в ръководството на АПИ се разчита на силно експертно начало, което ще следи за прозрачно разходване на значителния държавен ресурс за поддръжка на пътната инфраструктура и възлагане на обществени поръчки с голям обществен интерес“, посочват от пресцентъра на АПИ.

Предвид публичния интерес към стартиралите по време на служебното правителство обществени поръчки за поддръжка на републиканската пътна инфраструктура за близо 4 млрд. лв. за следващите 4 г., настоящото ръководство на МРРБ следва да довърши стартиралите процедури и да понесе политическата отговорност за крайните решения.

Това наложи след встъпване в длъжност на кабинета „Денков“ да се вземат временни мерки и да се предприемат превантивни действия с цел защита на обществения интерес до встъпване в длъжност на новите членове на Управителния съвет на АПИ, се уточнява в съобщението от Агенцията.

Инж. Ясен Йорданов беше част от Междуведомствената работна група, създадена през 2022 г. от кабинета „Петков“, която проверяваше възлаганията на текущ ремонт и поддръжка за спорни пътни ремонти.