Първи ден от интронизацията на новия врачански митрополит Григорий в поверената му епархия. Тържествата започнаха още на границата й, както е по канон.

В първото село на епархията – Зверино, дядо Григорий получи митрополитския жезъл, предаван по наследство от предшествениците му, и целуна ковчеже с врачанска пръст.

Тук новият владика чу и най-съкровената Господня молитва, произнесена от деца.

В литийното шествие във Враца се включиха членове на Светия синод и цялата врачанска общественост.

Утре в тържествата ще се включи и патриарх Неофит.