До 12 юни се удължава срокът за набиране на кандидати, желаещи да се включат в доброволното формирование на Община Видин, предаде БТА. В него трябваше да влязат 40 души.

"Обявихме процедура по набиране на доброволци - към момента, за голямо съжаление, все още нямаме достатъчно подадени заявления. Имаше проявен интерес от гражданите на община Видин, но вероятно някакви административни спънки са им попречили в посочения първоначално срок да подадат своите заявления, затова срокът ще бъде удължен до 12 юни, включително", обясни секретарят на общината Иванела Андреева. 

Тя допълни, че възможна пречка пред желаещите да станат доброволци, които са и работещи, е, че за да се включат в доброволното формирование, е необходимо да получат съгласието на своя работодател, тъй като нерядко задълженията им като доброволци няма да са единствено в извънработно време.

Изискванията към доброволците са да имат навършени 18 години, да са със завършено минимум средно образование, да са клинично здрави - физически и психически, и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. 

Обучението, специализираната екипировка и застраховката на доброволците се поемат от общината, като за периода, в който участват в дейности на доброволното формирование, имат право на неплатен отпуск, като това време се зачита за трудов стаж и им се заплаща, получават възнаграждения и за периода на обучение.