Удължават срока на експлоатация на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”. Това ще стане официално в присъствието на енергийния министър Теменужка Петкова.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ще връчи на директора на АЕЦ лиценз за нов 10-годишен период.

Изводите след приключване на програмата за удължаване на живота на пети блок сочат, че няма ограничения за безопасната му работа до 2047 година.

Десет години е максимално възможният срок по закон, с който може да бъде продължена експлоатацията.

След изтичането му АЕЦ „Козлодуй” трябва отново да кандидатства за лиценз.