Най-добрият вариант за бъдещето на „Топлофикация София” е привличане на частен партньор чрез концесионна процедура. Това каза днес зам.-председателя на Столичния общински съвет Николай Стойнев.

По думите му работна група е анализирала състоянието на дружеството и е разгледала различните варианти за публично-частно партньорство.

Стойнев посочи, че част от задълженията на "Топлофикация", които към момента са над 600 млн. лв., са натрупани в минали периоди и ще се търси подкрепа за покриването им. На базата на технологичното обновяване на дружеството и необходимостта собствеността да продължи да бъде изцяло общинска, са оформени 10 различни варианта, сред които е и концесията.

„За да може да вземе общинският съвет такова решение е необходимо да бъдат извършени подготвителни действия, да бъдат подготвени такъв тип анализи – финансово-икономически и екологични анализи, на базата на които да може да се вземе окончателно решение”, добави той.