Административните услуги в столичния КАТ ще се извършват до 12:00 ч. днес.

Причината е годишна инвентаризация на ценните образци и регистрационните табели.

Работата с граждани по регистрация и пререгистрация на пътни превозни средства, връчване на наказателни постановления, справки и въвеждане на платени глоби, издаване на удостоверения на водачи на МПС и останалите услуги ще бъдат преустановени.