11 от общо 88 язовира общинска, държавна и частна собственост във Врачанско са напълно технически изправни и без конструктивни нарушения. Това сочат цитирани от БТА данни от доклада на междуведомствена комисия, назначена от областния управител на Враца Малина Николова. 

От общия брой 28 са язовирите с разрушен преливник, 21 са с технически неизправни основни изпускатели, а при 18 достъпът до тези съоръжения е почти невъзможен.

Комисията е установила на 46 язовира различни нарушения върху целостта на стената, като повечето са общинска собственост, но по един са частна и държавна собственост. Водоемите с прекъснати или прорязани стени са девет и за тях не е довършена процедурата по извеждане от експлоатация, се посочва в доклада. 

Комисията е направила предписания към собствениците, които трябва да ги изпълнят до края на септември. За близо половината язовири е препоръчано да се ограничи завиряването, а за 52 - да се почистят стените им от растителност. Собствениците на 12 язовира трябва да свикат експертен съвет, който да вземе решение дали да бъде преустановена експлоатацията им.

След наводненията през 2014 г. в областта само три общини - Бяла Слатина, Враца и Криводол, са подали искане до Междуведомствената комисия за възстановяване при МС за ремонт на общо осем язовира. 

Малина Николова отбеляза, че собствениците могат да се възползват и от европейски средства за подобряване на състоянието на язовирите.