Нашествие на розови пеликани в езерото Сребърна край Силистра. Резерватът е известен с гнездата на къдроглавия пеликан, но не и на розов.

Обикновеният наблюдател едва ли би открил лесно разлика между двата вида пеликани. За специалистите обаче различието е отчетливо. И най-вече това, че розовият пеликан гнезди в румънската част на дунавската делта.

„Те идват тука, ако можем така образно да  го кажем, да пият по едно кафе и да си ходят. Те скитат три години, ергенуват, пак с човешки термин да се изразим, и обикновено до края на април, те се изтеглят на някъде, най-вероятно отиват в делтата на река Дунав”, посочи орнитологът д-р Росен Илиев.

Въпреки че използват хранителната среда на къдроглавите пеликани, между розовите им събратя и тях няма конфликт.

За служителите в музея към резервата, розовите пернати са само един допълнителен повод за по-голям туристически интерес.

“Гостите на резервата вече могат да наблюдават на монитор в музея в реално време какво се случва в колонията на къдроглавите пеликани, където двойките очакват потомство”, обясни директорът на Природонаучния музей в „Сребърна” Елена Илиева.