Проверки се провеждат в столицата за некачествени строителни материали. Инспекторите следят основно за цимента и изолациите, които се използват през лятото – и от професионалисти, и за домашни ремонти.

Инспекторите и експертите по метрология и технически надзор започнаха проверки на качеството на строителните материали. Дори само една от техните констатации е стряскаща – една десета от цимента в България е некачествен.

Обект на проверките са най-масово използваните строителни материали.

От въглища, които изгорят в ТЕЦ-овете, остава продукт, който се нарича пепелина. Слага се в цимента за якост - когато пепелината е повече, циментът става на шупли и сградата може да рухне.

„На базата точно на такова изпитване ние сме изтеглили 6 партиди цимент тази година”, обясни Валентин Чиликов от Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Лабораторни изследвания и документална проверка се прави и на изолационните материали, както и на битумните покрития и керемиди.

„Хората предпочитат и сами да си слагат изолациите, но трябва да се слагат от специалисти – използват се горелки битумни, нагрява се, трябва да се отнеме определен слой”, коментира и инж. Мирослав Йотов от агенцията.

Всеки втори у нас има опит и умее сам да направи ремонт, да нареди тухли и дори да скове кофраж.

За щастие, до момента у нас няма доказан случай на строителен инцидент поради некачествени строителни материали.

Миналата година от 136 взети проби 35 са били некачествени или при тях е имало някакъв проблем. Пробите, които бяха взети днес, ще са готови чак след месец.