Системата за прогнозиране на замърсяването на въздуха на БАН измерва само потенциала на атмосферата да се замърси и не изчислява кой какво гори в града. Това уточни проф. д-р Христомир Брънзов, директор на НИМХ към БАН, по повод разминаването между прогнозата и реалното замърсяване на въздуха вчера.

Системата бърка, защото не знаем всичко за атмосферата, каза той. По думите му за 9 януари прогнозата е била, че София ще се изчисти, но това е станало чак следобед. „Моделът изпревари реалното време. Това са средно денонощни стойности. Вчера прогнозата не беше вярна. Това е прогностична система за времето и замърсяването. Дори прогнозата на времето няма 100% сбъдваемост. Няма субективен фактор – тук няма човешка намеса”, уточни Брънзов.

Експертът обясни, че силното замърсяване се дължи на температурна инверсия. „Температурата ниско долу е по-малка отколкото високо в атмосферата и няма конвекция в града, което води до натрупване на замърсяването”, каза той.

За това допринася и фактът, че софийското поле е котловинно –заградено с планини и наподобява чаша. „Когато има студен въздух и няма вертикални движения в атмосферата студеният въздух се задържа. Задържайки се долу и липсата на конвекция води до това, че всичко което този град генерира като замърсяване остава и не може да се вдигне във високите слоеве на атмосферата”, посочи още експертът.

Инверсията се е разрушила вчера около 15 часа с идването на вятъра. Моделът за прогнозиране на БАН е изчислил, че инверсията ще се разруши по-рано. „Численият модел на времето не отчита антропогенното замърсяване – той смята само мъглата в атмосферата”, каза Брънзов.