Общинските съветници в Бургас приеха декларация против изграждането на бежански центрове, от отворен и затворен тип, на територията на общината.

Съветниците гласуваха единодушно декларацията до правителството, държавните институции и местната власт да не допускат настаняването на нелегални мигранти.

Евентуални действия в тази насока трябва да бъдат съобразени с мнението на местното население и след обществено обсъждане.

Очаква се подобна декларация да приемат и общините, близо до турската граница, като Малко Търново и Царево.