Голям празник за жителите на Гоцеделчевското село Лъжница. Голям курбан, конни надбягвания и мазни борби съпътстват традиционния сюнет.

12 години Дзелафин и Сание нямали деца. Затова днес те организират празника, в чест на едногодишните близнаци Мустафа и Риза.

Повече вижте във видеото.