Инструктори настояват за промени в шофьорските курсове.Тези пормени биха довели до по-качествено обучение на курсисти и по-малко катастрофи по пътищата.

До момента обучението на всеки кандидат-шофьор се състои от 40 часа за теория и само 31 – за практика. По сега действащите наредби, курсистите имат възможност да си купят допълнителни часове за практическа подготовка, но инструкторите настояват увеличението на часовете да бъде задължително. От друга страна, това ще доведе до поскъпване на целия курс.

Инструкторите предлагат и други варианти за теоретично обучение, тъй като кабинетите в момента са почти празни, а разходите – ненужни.

Обучаващите са категорични, че този път няма да се откажат, докато промените не бъдат направени.