Започва отстраняването на разлива от гудрон в Русе. Количеството от веществото е малко. От фирмата изпълнител, ангажирана със закриване на депото, обявиха, че няма екологична опасност. 

Заедно с премахването на гудрона ще се търси и източникът на замърсяването. „Ще бъде изгребано замърсяването и източникът ще бъде обработен със скална маса и неутрализирано с варова пепелина, както е предвидено в технологията за борба с гудроновите замърсявания”, коментира Пламен Петров, представител на фирмата-изпълнител.

Присъствието на работещата техника успокоява хората.

През годините на старото сметище са били изхвърлени безконтролно тонове гудрон. От общината слагат край на подобни практики. Василена Николова, гл.инспектор в общински отдел "Екология" коментира, че ще бъдат поставени камери, които да охраняват тялото на депото от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. След петте години гаранционен срок на строителя община Русе по закон е необходимо да провежда 30-годишен мониторинг.

Закриването на старото сметище в Русе трябва да приключи в края на 2019 година.

„Основните депа - източници са консервирани, ликвидирани, обработени, неутрализирани. На едно-единствено място се е появил един локален участък с минимално изтичане на гудрон, от около 5-6 квадрата замърсена площ.. На фона на това, което беше в началото  мога да твърдя, че това е капка в морето”, коментира Пламен Петров, представител на фирмата-изпълнител.