Купища листа от дърветата падат по градските улици през есента. Пейзажът е красив, но листопадът се оказва предизвикателство за общините и ако не се изметат падналите листа създават проблеми на общините.

В столицата шумата се мете ръчно или се събира с машини.

 Стефка Енчева от Столичния инспекторат посочва, че целта е падналите листа да не стоят по тротоарите, защото когато започне да вали дъжд, шумата се стича с водата в шахтите и се запушват дъждоприемните шахти.

Снимка: btvnovinite.bg

Ако гражданите решат сами да пометат листата пред домовете си, трябва да ги поставят до контейнерите за отпадъци. Специален камион ще ги превози до депото за преработка на зелени отпадъци.

Технологът Антонио Марков коментира, че отпадъците се компостират. 

Снимка: btvnovinite.bg

За да се превърнат листата в компост са необходими 10 седмици. „От началото на месец септември сме получили 350 тона листа, приблизително около 120 тона компост ще се получи от тези листа”, каза той.

Компостът ще се използва за наторяване на паркове и градинки и така кръгът се затваря. Преработените листа  се превръщат в почва за нови дървета, а и създават възможност за нови работни места.