Кана, направена от щраусово яйце, на 2500 години беше дарена от частно лице на Историческия музей в Русе. Ценната находка е намерена в Северна България.

Каната вероятно е била погребален дар за виден тракийски благородник. Реставрацията е отнела цели шест месеца. До момента в света са известни само още две подобни щраусови яйца, но без бронзов обков. Те се намират в Британския музей в Лондон.

Предполага се, че българската находка е от периода около V век преди новата ера. От музея в Русе вече са изработили точно копие, за да се ползва с образователна цел.

„Беше разпиляна на парченца, заедно примесено с пръст, разбира се метал, виждахме, че има гърловина, устие, дръжка, но какво представлява всъщност разбрахме чак като приключи реставрацията. Можем смело да предположим, че това е един от надгробните дарове на местен тракийски благородник. По всяка вероятност за вино е бил използван, защото тези съдове са скъпи, което означава, че са влизали в ритуалите, а в ритуалите естествено най-често присъства вино”, обясни директорът на Историческия музей в Русе Николай Ненов.