Местен референдум се провежда в добруджанската община Генерал Тошево. С допитване местните жители решават, дали искат или не в региона да се добива природен газ. До вота се стигна след многоседмични протести.

Изборният ден започна нормално. Въпросът, на който днес трябва да отговорят местните жители е "Против ли сте община Генерал Тошево чрез ОбС или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства-нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци". 

Снимка: bTV

Доста дълъг въпрос, а иначе по-просто казано – "за"  или "против" сте добива на природен газ тук на територията на общината.

Предисторията

Инвестицонното намерение  за добив на газ в землището на 18 села, провокира жителите на общината и ги изкара седмици наред на улицата. Протестираха местните, мотористите, земеделците.

Страховете са, че сондажите ще замърсят околната среда и водата, а основният поминък, земеделието ще замре.

Снимка: bTV

За да чуе думата на хората, Общинският съвет реши да се проведе местният вот.

Реферндумът се провежда преди екоинспекцията да се произнесе  дали намерението за добив на газ е безопасен за хората и природата. Изискани са допълнителни становища от експерти и институции.

Изборният ден приключва в 20:00 часа. За да бъде успешен референдумът трябва да гласуват 40% от имащите право на глас.

Трябва ли да се добива природен газ в Добруджа?