"EVN България" внесе ценови предложения в ДКЕВР за следващия ценови период от юли 2014 г. до юни 2015 г. с искане за увеличение цената на електроенергията средно със 7,9 на сто. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В предложенията двете дружества - "EVN България Електроснабдяване" и "EVN България Електроразпределение" посочват само параметрите на тези услуги и цени, които се заплащат към тях, без към момента да са ясни останалите компоненти, които формират крайните цени на електроенергията.

Посочените параметри са съобразени само с необходимите приходи за дейността на дружествата и следват обявените от "EVN България" през февруари 2014 г. предложения, допълниха от пресцентъра на компанията.

Както и при двете ценови заявления, които "EVN България" внесе в ДКЕВР през март и април 2013 г., и сега компанията за пореден път отбеляза необходимостта държавната комисия да включи в разходите на Националната електрическа компания (НЕК) механизъм за компенсиране на натрупаните и неразплатени средства към "EVN България Електроснабдяване", свързани със законовото задължение на дружеството за изкупване на енергия от ВЕИ.

Искането следва логиката на разплащанията в сектора, според която крайните снабдители изкупуват цялата енергия от ВЕИ, след което получават компенсиране от НЕК. Приходите на НЕК за това компенсиране се формират от определената от ДКЕВР цена за "зелена енергия", която от 1 август 2013 г. е включена в цената на НЕК "задължение към обществото", и която следва да е в такъв размер, който да покрие тези разходи, твърдят от компанията.