Болницата в Бургас спешно търси да назначи 25 медицински сестри. Персоналът е принуден да работи извънредно, за да компенсира липсата на кадри.

Най-голям недостиг на медицински персонал има в отделенията по хирургия, неврохирургия, ортопедия и неврология. Проблемът е, че медицинските сестри масово заминават за чужбина или за частните клиники и кабинети по курортите, където натоварването не е толкова голямо.

„Лятото примерно се откриват много кабинети туристически така наречени, където отиват колегите да работят и отиват за по-лека работа, защото работата в една болница да работи по спешност е много по-трудна и отговорна, отколкото да работиш планова дейност или доболнична помощ. И другият мотив, който ги кара да напускат, това е гурбетчийството. Отиват да работят в по-богатите страни за по-висока заплата”, казва директорът на МБАЛ-Бургас д-р Бойко Миразчийски.

Скъпото оборудване и добрата база не може да ги задържи. В същото време в бургаската болница идват да стажуват студенти от чужбина. Липсват и лекари - специалисти.