До две седмици ще има възможност за разследване на престъпления, извършени от изпълняващия функциите на главен прокурор и от заместниците му. Това стана ясно на пленума на Висшия съдебен съвет.

Кадровиците изслушаха съдията, избрана за временен прокурор, който да разследва Борислав Сарафов.

Съдия Даниела Талева каза, че ще започне работа до 10 декември, но ѝ е нужно работно място, на което да се чувства възможно най- независима от изпълняващия функциите обвинител номер едно.

Необходим е и отделен модул в техническата система на прокуратурата, за да няма достъп до фактите как върви разследването по преписка или досъдебно производство.

„След като законодателят се опитва да направи някакви промени, то трябва да се намерят и хора, които по някакъв начин да съдействат тези промени да бъдат реализирани. От друга страна честно казано ще ми бъде интересно. Тоест да видя другата страна“, заяви Даниела Талева, разследващ и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.