Бизнес с държавни пари ли е разяснителната кампания за референдума? Разследване на Мария Цънцарова установи, че инициативни комитета, съставени от хора, свързани с една и съща партия, се сливат за усвояване на по-голяма държавна субсидия.

Единната народна партия е регистрирала инициативен комитет, за да ни агитира да отговорим с „да” на въпросите от референдума.

Още два комитета имат връзки с партията на Мария Капон – на Наташа Димитрова и Надка Готева.

Самата Готева била застъпник на ЕНП на предишните избори в Придоп. Членовете на комитета й са петима кандидати за общински съветници от ЕНП на последните избори в Пирдоп и Кюстендил, застъпници и партийни представители. Това прави осем от 21 души свързани с ЕНП.

Другият комитет, този на Наташа Димитрова от Пловдив, включва кандидат за общински съветник от коалиция на ЕНП и бивш такъв, двама дарители на партията и жена, чиито имена съвпадат с имената на член на съвета на директорите на фирма, в която участва и съпругът на Мария Капон – Емил.

Всеки от инициативните комитети получава пакет по 40 000 лв. за информационна кампания в медиите. Три инициативни комитета носят медийни пакети за общо 120 000 лв.

Друг председател на комитет Ангел Гаджев твърди, че седем инициативни комитета са си събрали медийните пакети в едно и така усвояват общо 280 000 лв. обществен ресурс, за да принудят медиите да им декларират вярност, защото „медиите били слуги на този, който подписва договорите”.