Парламентът одобри на първо четене промени в Семейния кодекс, с които се разширяват възможностите за доказване и оспорване на бащинство.

Промените се правят заради осъдителни спрямо България решения на Европейския съд по правата на човека.

С тях се дава възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт. По изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини - едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.

Дава се възможност и детето също да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст.