Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отмени въведените заради пандемията ограничения в съдебните сгради, съобщи БТА.

До момента в тях можеха да влизат само страните по делата, свидетелите и вещите лица. Спазваше се строго опреден ред.

В деловодствата и помещенията за граждани вече ще могат да влизат повече от двама души, но при спазване на необходимата дистанция.

Връщат се и пейките в коридорите на съдебните палати.