Притеснение и недоволство сред децата в социалните домове в Стара Загора след известие от социалните служби, че предстои закриването им до края на годината.

Снимка: bTV

Възпитаниците им са разтревожени от това, че ще бъдат разделени и не знаят къде точно ще бъдат преместени.

Абитуриентите ще останат в града до завършването си, но другите деца ще трябва да отида в Хасково или Бургас, където има преходни жилища или центрове от семеен тип.

Това каза Павлина Делчева, директор на дирекция "Социално подпомагане" в Стара Загора.

"Това е национална стратегия за деинституционализация на домовете за деца без родителска грижа. От 5 години всички, които са в тях, трябва да са в центрове за настаняване от семеен тип", коментира тя.

Снимка: bTV

От дома "Теофано Попова" казаха, че децата дори не знаят конкретно къде ще отидат, което е още по-голям стрес за тях.

Делчева обясни, че това не е така и те от години знаят, че това ще се случи и е нормално да изпитват тревожност. Всички деца са така при промяна, допълни тя.

Павлина Делчева обясни още, че преходните жилища имат за цел да подготвят децата за живота и тям ще получат професионална помощ.

Законът е категоричен, казват социалните, а местата за ново настаняване - все още не съвсем ясни.

"Конкретните предложения се обсъждат от тези дни, наистина съвсем вече конкретните, ние не може от няколко месеца да знаем със сигурност къде ще бъде преместването", обясни Делчева. 

Зам.-кметът на града призова завършващите да останат до края на учебната година, защото и по правилник няма как да се местят в друго училище преди края на срока.

Деинституционализацията на такива домове продължава години наред, това са последните, които ще бъдат затворени.