Работодателите напуснаха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се разглеждат два проекта на постановления на МС - за размера на минималната работна заплата и за линията на бедност за 2017 година.

Причината за напускането на бизнеса е, че заседанието е свикано в нарушение на правилата, трябва да има петдневен срок при свикване на извънредни заседания, а то беше свикано от вчера за днес, каза председателят на АИКБ Васил Велев. Правилата трябва да се спазват, на противното мнение бяха синдикатите, вероятно защото предложенията са изгодни за тях, но утре ще е изгодно за нас, а за тях не, допълни Велев.

По думите му правилата са правила, за да се спазват от всички.

Работодателите смятат, че краткият срок не дава възможност да бъдат представени становища, съобразени с мненията на всички браншови организации, както и позиция, адекватна на новите условия.