Драстично скача броят на непълнолетните, наети на работа. Работодателите искат все повече разрешения от Инспекцията по труда да наемат деца. Започват и проверки.

Един от акцентите в проверките по морето е именно наемането на непълнолетни на работа.

Миналата година спрямо 2015 г. е имало двоен ръст на поисканите разрешения за непълнолетни. Тенденцията продължава – за първите 5 месеца на тази година също има двоен ръст спрямо същия период на миналата година.

Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа. За тях е забранено полагането на нощен и извънреден труд.

Социалното министерство предлага облекчение за наемането им.

Николай вече второ лято работи като сервитьор на морето. Миналото е бил непълнолетен, тази година – вече е навършил 18. Така ограниченията за него падат.

В един от хотелите в Несебър назначават на сезонна работа между 25 и 30 деца, предимно в ресторанта. Но признават, че процедурата е и сложна, и дълга.

"Включва между 12 и 13 различни документа, след което тръгваме към държавните институции и там нещата се забавят. Децата искат да работят, но точно заради тези сложни процедури много от тях за съжаление отиват да работят там, където изобщо няма трудови договори", каза Любо Липчев – генерален мениджър на хотели в Несебър.

С предлаганите промени двойно се съкращава срокът, в който Инспекцията по труда да реши дали непълнолетният да бъде нает на работа. Това ще се случва до 7 дни.

"Без това разрешение от Инспекцията по труда сключването на трудов договор представлява нарушение на законодателството", обясни Лариса Тодорова от МТСП.

Миналата година близо 100 работодатели са дадени на прокурор, защото са наели непълнолетни без разрешение. Това е два пъти повече от 2015 г.. С  предложените промени се въвеждат и конкретни срокове, в които документацията да се коригира, ако не е изрядна.

От днес работодателите в туризма могат да наемат работници от трети страни за сезона по облекчена процедура.

Промените са обнародвани. С тях се облекчава получаването на разрешение за достъп на чужденци до българския пазар на труда.