Трудът, който се полага в празнични дни, във всички случаи се заплаща с увеличение, което е минимум в двоен размер.

Това припомнят от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" по повод предстоящите празници - Великден, Деня на труда и Гергьовден.

Ако този труд се явява извънреден, той също се заплаща със 100% увеличение, поради което възнаграждението в този случай достига минимум четворен размер.

При подневно отчитане на работното време или при ненормиран работен ден работата в празнични и почивни, респективно неприсъствени дни, винаги е извънреден труд. Той се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано.

Положеният извънреден труд в почивни и неприсъствени дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 75%, допълват от инспекцията. 

При сумирано изчисляване на работното време работните дни се определят по предварително изготвен поименен график. В този случай трудът, положен по график в празнични, почивни и неприсъствени дни, не е извънреден и затова с увеличение от поне 100% се заплаща единствено работата на официален празник.

От Инспекцията по труда съветват работниците и служителите, които ще работят в дните на официални празници, да имат доказателства, че трудът им е възложен със заповед или че е положен по график, които да представят пред Инспекцията по труда, в случай че работата не им бъде заплатена с увеличение.

Официалните празници са регламентирани в Кодекса на труда. През 2022 г. те са от 22 април до 25 април, а тъй като 1 май е в неделя, неприсъствен е и 2 май. Дълъг уикенд ще има и за Гергьовден, тъй като 6 май е в петък.