Предучилищната и началната училищна възраст е ранна за въвеждането на джендър понятия. Познавателната потребност на детето е тази, която води неговите интереси. Да го вкарваме в една посока на интереси, в които то не е съзряло и от които не се интересува и не пита, това вече е подвеждащо и управление на впечатленията на детето. Да вкарваме категории, които са ранни за децата не е правилно, каза в предаването "Лице в лице" психологът Ани Владимирова.

"Има смесване на понятия – в нашата наука има понятие сексуална идентичност, която се уточнява във възрастта на половото съзряване и пуберитета и понятието социална роля, като под социална роля ние разбираме ролята на майка, на професионалист, на сестра, на приятел и т.н., различните социални роли.

През своя жизнен път децата се запознават както със социалната си роля и идентичност, така и със сексуалната".

предучилищна възраст децата играят социални роли – на лекарки, на майки, на учителки. Целта е да се ориентират в света на възрастните и да категоризират тези роли, за да се справят. Това е нормата, това са популярните роли, в които ние влизаме", обясни Ани Владимирова.

По думите й, ако в тази възраст, когато детето категоризира, вкараме изключения, каквито са различните отклонения под формата на малки групи хора с различна идентичност, това ще попречи на категоризацията и ще обърка представите на децата.

В началната училищна възраст основното, на което се учат децата е да учат. За да има познавателна активност едно дете и да се развива правилно, то трябва да има битова сигурност и сигурност в света на възрастните, на родителите си. Този свят трябва да се познава без изключенията, каза психологът и даде пример:

„Много често при нас в кабинета идват деца, които имат тревожни състояния, включително и депресивни, девиантно поведение като цяло в тази възраст – предучилищна и начална училищна възраст.

Понякога след търсене под формата на игрова терапия, различни методики, които ние учим, се разбира, че тези деца, които не са имали физическата, емоционалната и психическа зрялост, са попаднали примерно по време на почивка на някой некодиран порноканал, докато родителите са били някъде с приятели, и до такава степен са се шокирали от това, което са видели, че неразбрали за това родителите са пропуснали една тежка симптоматика”.

Човек, за да стигне до тези проблеми и да може да ги интериоризира, да ги осъзнае, да ги разбере, трябва да стигне до някаква степен на развитие на личността, на съзряване на тялото и на осъзнаване на егото. Тази възраст за мен е ранна за въвеждане на такива понятия, допълни тя.

Деца, които изненадващо са видели как се преобразяват някакви полове в някои предавания, винаги имат висока степен на тревожност и страхове, обясни Ани Владимирова.

"Причината е, че детето, за да опознае света, трябва да си се представи в тази роля и когато едно дете попадне в такива фантазии, то не може да ги осъзнае. Това нарушава спокойствието му и то се обърква. Има една зона на близко развитие на детето, която го дърпа да се развива и ние трябва да знаем докъде стига тази зона. Тя не предполага въпроса – как се чувстваш, като момче или като момиче, защото детето заявява личността си и то я развива много дълго преди да се заяви в такива детайли на сексуалността", допълни психологът.

По думите на Ани Владимирова, ако детето започне да се чувства различно - това е важният разговор. Тя каза, че се надява, че всички тези организации ще работят в тази посока.

Гледайте целия разговор във видеото: