Проверки за незаконна сеч в пет общини в област Стара Загора разпореди Районната прокуратура. Поводът са наводненията села в Карловско, които граничат с община Казанлък.

Със задачата са натоварени Регионалната дирекция по горите и горските стопанства, откъдето трябва да проверят дейността на фирмите, добиващи дървесина в района на Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

Горските ще проследят има ли случаи на незаконен добив или сеч в по-големи количества от посочените в издадените разрешителни. Срокът за проверката е двумесечен и трябва да обхване периодът от началото на 2022 година.